Kapat

Okulda Disiplin Cezası Alınca Ne Olur? Disiplin Cezası Silinir mi?

Anasayfa
Eğitim Okulda Disiplin Cezası Alınca Ne Olur? Disiplin Cezası Silinir mi?
lisede disiplin cezası

Okulda disiplin cezası alan öğrenciler için çeşitli yaptırımlar uygulanmaktadır. Resmi gazetede yayınlanan yönetmelikler doğrultusunda hangi koşullarda disiplin cezası alınır? disiplin cezalarının ayrıntıları belirlenmektedir. Disiplin cezası ilk defa alındığında genellikle aykırı davranışlarda bulunan öğrenciyi uyarı amaçlıdır.

Okulda disiplin cezası almamak için öğrencilerin uyması gereken kurallar vardır. Bunlar Milli Eğitim Bakanlığınca yayınlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı 19 Ocak 2007 Cuma tarih ve 26408 sayılı yönetmelikte kurallar ve öğrenci profili açıkça belirtilmiştir. Buna göre aşağıdaki yazı bu yönetmelikten alınmış ve öğrencilerin uyması gereken bir kesittir.

BİRİNCİ BÖLÜM

Öğrencilerin Uyacakları Kurallar ve Beklenen Davranışlar

Öğrencilerin uyacakları kurallar ve beklenen davranışlar

MADDE 5 – (1)

Öğrencilerin; Atatürk inkılâp ve ilkeleri ile Atatürk milliyetçiliğine bağlı,Türk milletinin millî, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve yücelten insan haklarına saygılı, cumhuriyetin demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti olması ilkelerine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getiren; beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı, gelişmiş bir kişiliğe, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip topluma karşı sorumluluk duyan yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetişmeleri için okul yönetimi, öğretmenler, rehberlik servisi, okul-aile birliği ve ilgili diğer paydaşlarla iş birliği yapması istenir.

Öğrencilere Verilen Disiplin Cezaları

okulda disiplin cezası

MADDE 11 – (1) Öğrencilere davranışlarının niteliklerine göre;

a) Kınama,

b) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma,

c) Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma,

ç) Örgün eğitim dışına çıkarma

cezalarından biri verilir.

Okulda Disiplin Cezası Nasıl Verilir?

MADDE 17 – (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunca kararlaştırılan kınama, okuldan kısa süreli uzaklaştırma, okuldan tasdikname ile uzaklaştırma ve örgün eğitim dışına çıkarma cezalarından;

a) Kınama ve Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma cezaları okul müdürünün,

b) Okuldan Tasdikname ile Uzaklaştırma cezası, ilçe öğrenci disiplin kurulunun,

c) Örgün Eğitim Dışına Çıkarma cezası, il öğrenci disiplin kurulunun

onayından sonra uygulanır.

(2) Bütün cezalar, velilere Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak bildirilir ve tebellüğ belgesi disiplin dosyasında saklanır.

Disiplin Cezası Silinir mi? Disiplin Cezası Kalıcı mıdır?

MADDE 19(1) Öğrencilerin aldıkları ceza, öğrenci dosyalarına işlenir. Daha sonraki ders yıllarında aynı davranışları tekrarlamayan ve iyi hâlleri görülenlerin durumları, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunca değerlendirilir. Öğretmenler kurulu kararına bağlı olarak cezaları, mezun olacakları ders yılı sonunda öğrenci dosyalarından silinir ve sonuç yazılı olarak velilerine bildirilir.

(2) Dosyadan silme işlemi, dosyanın uygun bir yerine kararın tarih ve sayısı yazılıp silinme gerekçeleri açıklanarak gerçekleştirilir. Bu açıklama dışında dosyanın üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmaz.

(3) Yetkili kurumlarca öğrencinin disiplin durumuna ilişkin bilgi istendiğinde ilgili kuruma, öğrencinin disiplin cezası bulunmadığı bildirilir.

(4) Okulda, öğrenci ödül ve disiplin kurulu belgeleri ve dosyası ilgili mevzuat hükümlerince saklanır.

Disiplin Cezası Alınca Ne Olur?

Disiplin cezası almanız halinde Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı 19 Ocak 2007 Cuma tarih ve 26408 sayılı yönetmelikte yer alan usul ve esaslar uygulanır. Okul içerisinde kurallara aykırı davranış ve tutumunuz sebebiyle aldığınız disiplin cezaları dosyanıza işlenir. Bu aykırı tutum ve davranışları devam ettirdiğiniz sürece cezanız dosyadan silinmez. Bu tür ceza almanız ve dosyadan silinmemesi hayatınızın her noktasında karşınıza çıkabilir. İş başvurusunda veya herhangi bir kurumsal işlemde dosyanızda ki aykırı tutumlarınız, durumunuzu zorlaştırabilir.