Kapat

Eğitim Psikolog Nasıl Olunur ? Hangi Özellikler Gerekir ?

Anasayfa
Eğitim Eğitim Psikolog Nasıl Olunur ? Hangi Özellikler Gerekir ?

Eğitim psikolog nasıl olunur? bunun için öncelikle psikoloji ne olduğuna değinmek gerekir. Psikoloji ruh bilimiyle ilgili, insan davranışlarını ve davranış süreçlerini inceleyen bir terimdir. Psikoloji bölümünde dört yıllık lisans eğitimi alan kişiler psikolog unvanı alır. Eğitim psikoloğu tabiri ise psikoloğun, psikoloji ile ilgili bölüm okuyan kişilerin eğitim alanında etkili olmasıyla ilgili bir durumdur.

Eğitim Psikolog Nasıl Olunur?

Eğitimin içinde psikoloji ile ilgili çalışmaların yapıldığı bir birim aslında vardır. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik dediğimiz bu birim, üniversitelerde eğitim fakültesinde yer alan ve adı öğretmenlik olmayan bir bölümdür. İsmi okullarda “rehber öğretmen” olarak geçse de, öğretmekten farklı olarak danışmalık yaptığı için “psikolojik danışman ve rehber” denilmesi kaynaklara göre daha doğru olmaktadır. Bu bölümün, fen-edebiyat fakültesinde yer alan psikoloji bölümünden farkı, okullarda ki ihtiyaçlara uygun şekilde ders içeriklerinin bulunduğu bir bölüm olmasıdır. Derslerin içeriğinde psikolojiyle ilgili konular dışında eğitim bilimler dediğimiz; gelişim psikolojisi, öğrenme psikolojisi, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme ve değerlendirme, program geliştirme, rehberlik, sınıf yönetimi gibi konular yer almaktadır. Bunun yanında zorunlu staj yapılması ve bunu staj dosyası adı altında raporlaştırılması istenir. Böylece aday kişi yapacağı mesleğiyle ilgili öngörü kazanmış olur. Bu öngörü mesleğe başlayıp ilerledikçe tecrübeye dönüşür.

Hangi Özellikler Gerekir?

eğitim psikolog nasıl olunur

“Eğitim psikoloğu” dediğimiz unvanı olan kişinin yaptığını “psikolojik danışman” dediğimiz kişiler yapmaktadır. Psikoloji okuyanların da bunu yapması mümkündür. Ancak formasyon dediğimiz eğitimden geçmeleri gerekmektedir. Formasyon dediğimiz eğitim de yukarıda belirtilen eğitim bilimleri derslerini içeren bir eğitimdir. Ayrıca burada da staj ve staj dosyası teslimi beklenir. Bu eğitimden geçmelerinin sebebi, eğitimle ilgili temel olan bilgilere sahip olarak eğitimi psikolojiyle birleştirmelerini sağlamaktır. Bu sayede öğrenme sürecindeki bir öğrenciye psikolojik anlamda profesyonel bir yardım sağlanmış olunur.

Burada odak noktası eğitim ve eğitimi alan bireylerdir. Eğitimin birey üzerinde etkisi, bireyin bu süreçte karşılaştığı problemler, bireyin motivasyonu, aileleriyle ile iş birliği, sınıf ortamı, akranların birbiriyle olan ilişkileri, öğretmen-öğrenci ilişkileri, mesleki rehberlik, grup etkinlikleri, bireysel görüşmeler gibi konular üzerinde durulmaktadır. Gerektiğinde envanterler, ölçekler, objektif- projektif testler vb. kullanarak öğrencilerin durumlarını gözlemleyip tespitler yapabilmektedirler. Bu sayede öğrenci eğitim sürecinde yaşadığı problemlere psikolojik açıdan destek bulabilmektedir. Eğitimde sağlanan bu hizmet okul öncesi döneminden başlanılarak yüksek öğrenime kadar tüm kurumlarda verilmektedir. Eğitim ve psikolojiyi yakın tarihte daha hızlı geliştiren diğer ülkelerde ki okullarda da bunun gibi çalışmalar yapılmaktadır. Onlarda da bu görevi yapmak için üniversitede eğitim almaları gerekmektedir.