Kapat

Eğitim Nasıl Ortaya Çıktı ? Eğitimin Tarihsel Gelişimi

Anasayfa
Eğitim Eğitim Nasıl Ortaya Çıktı ? Eğitimin Tarihsel Gelişimi

Eğitim Ne Demektir?

Eğitim nasıl ortaya çıktı ? sorusunun cevabına geçmeden önce eğitimin anlamına değinelim. Eğitim sözcüğü İngilizce ‘’Education’’ ve Latince ‘’Educere’’ kelimelerinden gelmektedir. Türkçede ‘’eğitim’’ kelimesi, 1940 yıllarında maarif, talim ve terbiye sözcüklerine karşılık türetildi. Eğitim, sözcük anlamıyla insanın davranışlarını sistematik olarak değiştirme süreci olarak tanımlanabilir.

Eğitim, kültürlenme sürecidir. Topluma istenilen özellikleri kazandırarak, toplumda ortak bir kültür birliği oluşturur. Eğitim, topluma ve insanlığa büyük katkılar sağlamıştır. Kişiyi eğiterek toplumsal kalkınmayı sağlamaktadır. Hatta eğitim, insanların biyolojik gelişimlerini bile etkilemektedir.

Eğitim Nasıl Ortaya Çıktı ? Eğitimin Tarihsel Gelişimi

Eğitimin tarihi, insanlık tarihinin en eski zamanlarına dayanmaktadır. Çünkü insan eğitilmeye ihtiyaç duyan bir varlıktır.

İlk çağlarda eğitimin ne olduğu ve nasıl yapılması gerektiği hakkında birçok fikir ortaya atılmıştır. Doğu ve Batı uygarlıkları farklı eğitim yaklaşımlarında bulunmuşlardır. Eğitimde önde gelen medeniyetler; Mısırlılar, Çinliler, Hintliler ve Yunanlılardır.

eğitim nasıl ortaya çıktı

Mısır’da ilk zamanlarda sadece zengin ailelerin çocukları okula gidebiliyordu. Daha sonra halk çocukları da okula başlamışlardır. Eğitimi papazlar vermekteydi. Yazılar levhalara ve papirüslere yazılmaktaydı. Mısırlılar tarıma dayalı bir topluluk oldukları için meteoroloji ve astroloji eğitimine önem vermişlerdir. Ayrıca mühendislik ve tıp alanlarında da eğitimler verilmiştir. Eğitim nasıl ortaya çıktı ? Eğitimin tarihsel gelişimi aşamalarında yaşanan hadiseler çeşitli uygarlıklardan örneklerle açıklanabiliyor.

Çin’de eğitim dini inançlara, örf ve adetlerin etkisi altındaydı. Eğitim kurumları yaygındı. Saray okulları oldukça yaygın bir eğitim kurumuydu. Öğretmenlere saygı göstermek çok önemliydi.
Hint medeniyetinde eğitimin üzerinde dini inançlarında etkisi büyüktür. Hindistan’da bulunan kast sistemi eğitim sistemine de yansımıştır. Eğitimcilerin adı Brahmanlar denilen din adamlarıydı. Ahlaki eğitim ve duyu organlarının disiplin altına tutulması başlıca eğitim hedefiydi.

Yunanlılarda eğitim iradeyi kuvvetlendirmek ve bedeni kuvvetlendirmek amacıyla yapılırdı. Sparta bölgesinde sosyal eğitim, Atina bölgesinde daha modern bir eğitim verilirdi. Sparta’da Toplumdaki egemen sınıf, kendisini tehlikelere karşı koruyan savaş eğitimine önem verirlerdi. Eğitimlerde çadırlarda verilirdi. Atina’da devlet eğitimi kontrol etmezdi. Eğitim sadece erkekler çocuklar için önem verilen bir unsurdu. Müzik ve dil bilgisi derslerine önem verilirdi.

Modern Eğitim Sistemi Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Günümüz modern okulların ortaya çıkışı Fransız devrimiyle birlikte 17. ve 18. yy’da olmuştur. Ulus-devletlerin ortaya çıkışıyla eğitimin değeri anlaşılmış ve çeşitli ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır. İktidar biçimleri toplumsal yapılarını geliştirmek, dönüştürmek veya yenilemek için okullar kurdular.

Modern devletlerin işlevselliğinin sürekliliğinin artması için vatandaşların bilgili ve sorumluluklarını bilen bireyler olması önemlidir. Zorunlu eğitim yasalaşması ve devlet okullarının parasız oluşuyla eğitim yaygınlaştı. Çocukların küçük yaşta okullara başlamasıyla birlikte kadınlar toplumsal üretime daha fazla dahil olabilmiştir.