Kapat

Psikolojik hastalıklar için dua

Anasayfa
Sağlık Psikolojik hastalıklar için dua
hadis müslim

Teknolojik gelişmeler hayatımızı günden güne kolaylaştırmakta, yaşam konforumuzu artırmaktadır. Bugün elimizde olan imkan ve nimetlerin eski yıllara nazaran çok daha fazla bol olduğu yadsınamayacak bir gerçektir.

Bununla birlikte artan stres seviyesinin neden olduğu kaygı bozukluğu, takıntı, fobi, depresyon gibi psikolojik hastalıklar geçtiğimiz 20-30 sene zarfında istatistiksel olarak tırmanışa geçmiştir.

Psikolojik hastalıklar için kullanılan tıbbi ilaçlar veya psikoterapi usulleri genellikle hastalığa etkili ve kalıcı çözüm sağlayamamakta sadece şikayetlerin kontrol edilmesine ve hastalığın daha ileri seviyelere ulaşmasını önlemeye yardımcı olmaktadırlar.

ebu hureyre hadis

İnsanlık tarihi boyunca psikolojik hastalıklar var olagelmiştir ancak önceki asırlarda psikolojik hastalıklar genellikle genetik yatkınlık nedeniyle oluşurken şimdilerde yaygın sebep kişinin mental dünyasının sağlıklı şekilde dizayn edememesidir.

Günümüzde her geçen yıl yaygınlaşma eğilimde olan stres kaynaklı psikolojik hastalıkları birincil önleme yolu yaşanılan hadiselerin sonuçlarını kabullenmek, gelecekte yaşanacak olayların öngörülemez neticeleri karşısında kaygı yolunu bırakıp tevekkül yolunu tercih etmektir.

Tevekkülün ne demek olduğunu en iyi anlatan hadisi şerif şudur;

Ebû Yahyâ Suheyb İbni Sinân’dan (r.a) rivâyet edildiğine göre Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Mü’minin durumu gıpta ve hayranlığa değer. Çünkü her hâli kendisi için bir hayır sebebidir. Böylesi bir özellik sadece mü’minde vardır: Sevinecek olsa, şükreder; bu onun için hayır olur. Başına bir belâ gelecek olsa, sabreder; bu da onun için hayır olur.” (Müslim, Zühd 64)

hadis müslim

Yaşanan olumsuz bir olay karşısında sabrın en güzelini sergilemenin kendisi için hayırlı olacağını bilen birinin derin üzüntüye girmesi beklenebilir mi ? Karşılaşacağı her olay karşısında takınacağı müspet tutumun kendisi açısından ahiret nezdinde olumlu puan anlamına geleceğini bilen birinin kendini stres deryasına atması düşünülebilir mi ?

Dininin özünü tam anlamıyla kavrayan ve bunu yaşamının her anında tatbik etmeye çalışan biri için stres ve kontrol edilemez kaygıların tetiklediği psikolojik hastalıklara yakalanmak söz konusu bile olmayacaktır.

Bununla birlikte her birimiz zafiyetleri, eksik ve kusurları olan insanlarız. Her ne kadar doğruları bilsek de uygulama esnasında sorun yaşayabiliyoruz. Bu nedenle dini duygularını yoğun yaşayan bireylerde de zaman zaman stres ve aşırı kaygının yol açtığı psikolojik sorunlar görülebilmektedir.

Özellikle bir yakının ölümü, ciddi hastalıklar, savaş, aşırı borç, iş ortamının zorlu olması, ailevi sorunlar nedeniyle insanın ruh halini dingin bir konumda tutması zordur.

Bakara suresi 155. ayetAndolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele!” şeklindedir.

Bakara 155

Demek oluyor ki insanoğlu yaşamı boyunca sıkıntı çekeceği bazı konularda imtihana tabi tutulacaktır. Hırs ve ihtirasın üst seviyede olduğu günümüzde bu sınanmayı daha derinden yaşamaktayız.

Psikolojik hastalıklar için dua

Gerek sonradan oluşan gerekse de genetik yatkınlık nedeniyle önceden beri kişide var olan psikolojik hastalıkların tıbbi tedavisi ile birlikte hastalığa şifa bulmak için Rab’den yardım istenilirse şifa bulmak kolaylaşacaktır.

Kuranı Kerim’de ve Peygamberimizden rivayet edilen hadislerde hayat koşullarının bizi zorladığı zamanlarda okuyacağımız bazı dua ve sureler yer almaktadır. Orta öğretim eğitim müfredatı kapsamında öğrencilere verilen dini bilgiler çerçevesinde bunların bazıları bize öğretilmiştir. Kaygı bozukluğu, aşırı stres ve çeşitli psikolojik hastalıklarla mücadele veren kişilerin Felak ve Nas surelerini anlamlarını düşünerek ve düzenli şekilde okumaları tavsiye edilmektedir.

Felak Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul e’ûzü birabbil felak
2- Min şerri mâ halak
3- Ve min şerri ğasikın izâ vekab
4- Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad
5- Ve min şerri hâsidin izâ hased

felak suresi

Felak Suresinin Türkçe Anlamı:

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

1- De ki: “Sığınırım o sabahın Rabbine,
2- Yarattığı şeylerin şerrinden,
3- Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,
4- o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden
5- ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!”

 

Nas Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1.       Kul e’ûzü birabbinnâs

2.       Melikinnâs

3.       İlâhinnâs

4.       Min şerrilvesvâsilhannâs

5.       Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi

6.       Minelcinneti vennâs

Nas suresi

Nas Suresinin Türkçe Anlamı:
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1.       De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,

2.       İnsanların hükümdarına,

3.       İnsanların ilahına,

4.       O sinsi vesvesecinin şerrinden.

5.       O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.

6.       Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

 

Psikolojik hastalıklar aynı zamanda bir sağlık sorunu olup düzelmesi için tıbbi tedavi de gerektirmektedir. Dualar iki kısımda değerlendirilmekte olup bir hastalığa karşı dil ve gönül ile dua etmek kavli dua, tıbbi tedavisini olmak ise fiili duadır. Hastaların şifa bulması için her iki duayı da yerine getirmesi gerekmektedir.

Sağlık hakkında merak ettiğiniz her şeye https://webloji.net/saglik/ adresinden ulaşabilirsiniz.