Kapat

Karun’un zenginlik zikri okuyanlar

Anasayfa
Genel Karun’un zenginlik zikri okuyanlar
Karun'un zenginlik zikri duası

Karun’un zenginlik zikri okuyanlar acaba zengin oldular mı ? Karun’un zenginlik zikri duası okuyanların yorumları için bu sayfayı hazırladık.

Karun nasıl zengin oldu ?

Karun adlı şahıs Musa aleyhisselamın kavmindendi. Rivayete göre zengin olmadan evvel kendi halinde salih bir insandı. Belki de fakirken de içinde bozukluk vardı da henüz bu konuda imtihan edilmediği için insanlar tarafından iyi bir kimse olarak biliniyordu, o kısmı bilemiyoruz.

Karun zengin olmayı isteyen hırs sahibi birisiydi. Musa peygamberden zengin olması için yardım etmesini istedi. Musa aleyhisselam da ona zengin olabilmesi için Allah (cc) tarafından ona iletilen bir bilgiyi Karun’a verdi.

Bu bilgi altının diğer maddelerden ayrıştırılmasını sağlayan kimyasal formüldü. Eski çağlarda insanlar altın üretimini, altının daha ağır olup dibe çökmesi nedeniyle dibe çöktürtme yöntemi ile elde ederler, taşa, toprağa ve diğer madenlerin içine karışmış mikro partikül şeklindeki altınları rafine edemez, sadece göze görünen altın parçalarını toplayabilirlerdi.

Karun,  Musa peygamberden aldığı bilgiyle günümüzün modern altın arama tekniklerine benzer şekilde (örneğin siyanürle) altın üretmeye başladı.

Altın bulundurma potansiyeli olan toprağa kimyasal sıvıyı döküyor ve altın diğer maddelerden ayrılıyordu. Bu sayede rakipleri gram gram altın üretirken Karun kilo kilo altın üretmeye başladı ve epey zengin oldu.

Hatta Karun’un altın üretme teknolojisi yüzlerce yıl merak edildi ve tüm çabalara rağmen keşfedilemeyen bu teknolojiye simya ilmi denildi. İnsanlar demire karbon eklenince çelik üretildiği gibi altının da bazı maddelerin karışımıyla elde edildiğini zannettiler. Fakat yanıldılar. Elementlerin keşfedilmesiyle simya biliminin araştırılması da sonlanmıştır.

Altın saf elementtir, diğer elementlerin karışımıyla elde edilmez. Karun taş, toprak ve diğer madenlerden altını ayrıştırmayı öğrendiği için zengin oldu.

Karun zengin olduktan sonra Hz. Musa onun zekat vermesi gerektiğini söyledi ama Karun kazandığı serveti sadece kendi ilmiyle kazandığını, bunda hiç kimsenin emeğinin, hakkının katkısı olmadığını söyleyerek zekat vermedi.

Ayrıca zengin olduktan sonra kibri arttı ve büyüklenmeye, halkına zulmetmeye başladı. Dünya malına meyli arttı.

Karun altını diğer maddelerden ayrıştırmayı biliyordu ama modern altın madenciliğinin ana kurallarını henüz keşfedemediğini veya hırsı sebebiyle hiçe saydığını tahmin etmekteyiz.

Bir madenin güvenliği açısından havalandırma ve tünel destekleme üniteleri olması gerekir. Tünelleri yeterince desteklemediğiniz zaman madende göçük olur.

Karun altın hırsıyla altın madeninde güvenliksiz olarak tünelleri genişletmeye devam etti ve maden çökünce maden sahasına kurulu sarayı da (içinde Karun ile birlikte) göçük altında kaldı. Karun da göçük içinde kalıp hayatını kaybetti. (Kuranı Kerim’de anlatılanlardan bu sonucu çıkarmaktayız.

Karun’un zenginlik zikri okuyanlar

Kuranı Kerim’de Kasas Suresinde Karun’un zengin olması ve daha sonra ölmesi 76’den 83’e kadar olan ayetlerde şu şekilde anlatılmaktadır:

“Kârun, Mûsâ’nın kavminden idi. Fakat onlara karşı azgınlık etmişti. Biz ona öyle hazîneler vermiştik ki, anahtarlarını güçlü-kuvvetli bir topluluk zor taşırdı. Kavmi ona şöyle demişti: Şımarma! Bil ki Allâh, şımaranları sevmez.” (el-Kasas, 76)

“(Kârun’a hitâben şöyle denildi:) Allâh’ın sana verdiğinden (O’nun yolunda harcayarak) âhiret yurdunu iste; ama dünyadan da nasîbini unutma! Allâh sana ihsân ettiği gibi, sen de (insanlara) iyilikte bulun! Yeryüzünde fesad çıkarmayı arzulama! Şüphesiz ki Allâh, fesad çıkaranları sevmez.”

“Kârun ise: «–O (servet) bana, ancak bende bulunan (özel) bir bilgi sâyesinde verildi.» dedi. Bilmiyor muydu ki, Allâh kendinden önceki nesillerden, ondan daha güçlü ve daha çok taraftarı olan kimseleri helâk etmişti! Mücrimlerden günahları sorulmaz (Çünkü Allâh Teâlâ sormaya muhtaç değil, her şeyi bilmektedir.).”

“Derken Kârun, ihtişâm içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayâtını arzulayanlar: «Keşke Kârun’a verilenin bir benzeri de bizim olsaydı; hakîkaten o çok büyük bir servet sâhibi!..» dediler.”

“Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise: «Yazıklar olsun size! Îmân edip amel-i sâlih işleyenler için Allâh’ın mükâfâtı daha üstündür. Ona da ancak sabredenler kavuşabilir.» dediler.”

“Nihâyet biz, onu da, sarayını da yerin dibine geçirdik. Artık Allâh’a karşı kendisine yardım edecek herhangi bir topluluk olmadığı gibi, o, kendini savunup kurtarabilecek kimselerden de değildi.”

“Daha dün onun yerinde olmayı isteyenler: «Demek ki Allâh, rızkı, kullarından dilediğine bol veriyor, dilediğine de az! Şâyet Allâh bize lutufta bulunmuş olmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi.(Allâh Allâh! Şu hâle bir bakın!) Demek ki, inkârcılar iflâh olmazmış!..» demeye başladılar.” (el-Kasas, 77- 82)

“İşte âhiret yurdu! Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve fesâdı arzulamayan kimselere veririz. (En güzel) âkıbet, takvâ sâhiplerinindir.” (el-Kasas, 83)

Karun’un zenginlik zikri duası neydi ?

Kuranı Kerim ve Hadislerde Karun’un zenginlik zikri duası geçmemekte olup Karun altın üretiminde yeni bir yöntem keşfettiği için zengin olmuştur.

Bununla birlikte bazı hocalar Karun’un zenginlik zikri duası olarak aşağıdaki duayı okumayı tavsiye etmektedirler.

Karun'un zenginlik zikri duası

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Latifu, Ya Hafizu, Ya Hakimu, Ya Vekilu, Ya Allah, La ilahe illallah Muhammedur Rasullallah

Karun’un zenginlik zikri duasında geçen Latif, Hafız, Hakim, Vekil isimleri Allah’ın isimleri olup Allah ismi de ismi azamdır.

Karun’un zenginlik zikri duası Allah’ın isimleri ile başlamakta ve kelimei tevhid (Allah’tan başka ilah olmadığı ve Muhammed’in (SAS) onun peygamberi olduğu) ile sonlanmaktadır.

Aynı Karun gibi zengin olmak için bu duanın 21 gün düzenli olarak her vakit namazının ardından birer kere tekrarlanması tavsiye edilmektedir.

Bir duanın makbul olması için Allah’ın isimleri geçmesi ve Muhammed’e (SAS) salatü selam ile başlaması gerektiği bilinmektedir.

Karun’un zenginlik zikri duası içinde kelimei tevhid ve Allah’ın isimleri geçen bir dua olup ne niyetle okunursa Allah’ın o yönde kabul etmesi ümit edilmektedir.

Karun sadece dua ederek değil zengin olmanın ilmini bilerek ve sıkı çalışarak zengin olmuştur.

Bu nedenle Karun gibi zengin olmak isteyenlerin zengin olmak için iyi bir iş kolundan ilerlemeleri, çalışmaları ve sebat etmeleri de gerekmektedir.

Karun zenginlik imtihanını kaybetmiştir. Allah’tan zenginlik isterken para bizi bozmayacaksa, zenginlik imtihanıyla başa çıkabileceksek zenginlik vermesi istenmelidir.

Karun’un zenginlik zikri okuyanların sayılarının oldukça fazla olduğunu biliyoruz. Acaba sonuç alabildiler mi yoksa hüsrana mı uğradılar ?

Bu dua ile zengin oldum, bu dua ile hayatım değişti, okudum ve zengin oldum gibi yorumları olan var ise veya Karun’un zenginlik zikri okuyanlar bekledikleri neticeyi alamadılarsa aşağıda yer alan yorum bölümüne yorumlarını yazmalarını rica ediyoruz.