Kapat

izcilik Nedir? izcilik Kampı Nasıl Olur? Merak Edilenler

Anasayfa
Eğitim izcilik Nedir? izcilik Kampı Nasıl Olur? Merak Edilenler

izcilik nedir? Sorusunun cevabı; eğitim amaçlı, üniformalı bir gençlik teşkilatıdır. Felsefesi gereği millet, ırk ve din ayrımı gözetilmez. Politik değildir, gönüllü bir eğitim türü olduğundan kişinin kendisini geliştirmesi için pek çok olanak sunar. Bilmek için öğrenmeyi, yapmak için öğrenmeyi amaçlar. İzcilik, 1907 yılında Sir Robert Stephonsen Smyth Baden Powell tarafından İngiltere’de kurulmuştur. 1912 yılında da Türkiye’de kurulmuştur. O günlerde yakılan izcilik ateşi, bugün bizlerle yarında sizlerle yanmaya devam edecektir. izcilik nedir? nereden türemiştir? açıkladık şimdi izcilikle ilgili diğer ayrıntılara göz gezdirelim.

izciliğin Amacı Nedir?

Bünyesine katılan çocuk veya genci toplum içinde belli vasıf ve karaktere sahip, yapıcı bir ruhu olan, kanunlara saygılı, disiplinli, başkalarını düşünen, topluma hizmet etmekten zevk duyan, yurduna, milletine bağlı, insanlara karşı dürüst, iyi niyetli, gerekli el becerilerine sahip, kendine güvenip sorumluluk almaya hazır, istekli, sağlıklı, olumlu düşünen, doğa ve kültür eserlerini koruyan iyi bir vatandaş olarak yetiştirmektir.

izciliğin Devreleri Nelerdir?

İzcilikte ki devreler izciliğe başlayan genç içinde bulunduğu oymak ya da ocak ünitesine göre aşağıdaki eğitim devrelerinden geçirilir. İzcilik, çalışmaları (oymak) aday izcilik devresi, yetkin izci devresi, seçkin izci devresini içermektedir. Ergin izcilik, çalışmaları (ocak) aday izcilik devresi, 1.yıl eğitim devresi, 2.yıl eğitim devresi, hizmet devrelerini içermektedir.

izciliğin Metotları Nelerdir?

Metot, hedeflere ulaşmak için kullanılan araçlar ve takip edilecek yol olarak ifade edilebilir. İzci metodu, “Geliştirici bir kişisel eğitim sistemi” olarak tanımlanabilir. Buna göre izciliğin metotları; Ant ve türe, yaparak, yaşayarak öğrenme, oba sistemi, açık hava etkinlikleri, aşama sisteminden oluşur. İzci andı eski adı izci sözüdür. Her izci bunu ezberlemek ve uymak zorundadır. Her ülkenin kendine göre ve esas olarak aynı temel noktaları kapsayan bir izci andı vardır. İzci andı okunurken büyük selam verilir. Allah’a ve vatanıma karşı görevlerimi yerine getireceğime, izcilik türesine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlakça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerime ant içerim.

izcinin Özellikleri Nelerdir? (İzci Türesi)

1)İzci sözünün eridir, şeref ve haysiyetini her şeyin üstünde tutar.
2)İzci yurduna, milletine, Atatürk ilkelerine, ailesine ve izci liderlerine sadıktır.
3)İzci başkalarına yardımcı ve yararlıdır.
4)İzci herkesin arkadaşı ve tüm dünya izcilerinin kardeşidir.
5)İzci naziktir.
6)İzci doğayı sever ve korur.
7)İzci büyüklerini sayar, küçüklerini sever ve korur.
8)İzci cesurdur, her türlü şartlar altında güler yüzlü ve neşelidir.
9)İzci tedbirli ve tutumludur.
10)İzci fikir, söz ve davranışlarında açık ve dürüsttür.

izci Parolaları

Küçük izci: “Çok Çalışır.”
izci: “Daima Hazırdır.”
Ergin izci: “Topluma Hizmet Eder.”

izci Selamı Nedir? Nasıl Verilir?

İzci Selamları Sağ el başparmağının serçe parmak üzerine konması ve diğer üç parmağın bitişik ve dik tutularak omuz hizasına getirilmesiyle verilir.

izcilik-selamı

Üç türlü izci selamı vardır. Bunlar:

Küçük selam: Dirseğin ve omuzun 45° lik açı yapmasıyla verilen selama “küçük selam” denir.

Büyük selam: Dirseğin ve omuzun 90° lik açı yapmasıyla verilen selama “büyük selam” denir. Bayrak ve yemin törenlerinde bu selam kullanılır.

Kep selamı: Başta kep varken verilen selama denir. İşaret parmağının bere veya kepe değdirilmesiyle verilir.

Birkaç Ufak Bilgi:

+İzciler sol elleriyle tokalaşırlar. Bunun nedeni ise sol elin kalbe daha yakın olması ve sağ elle aynı zamanda selam verilebilmesidir.

+İzci Arması İzci arması M.Ö. 2000 yıllarında şövalyelerde görüldü. O zamanlarda bu arma dürüstlük, cesaret ve haysiyeti temsil ederdi. Orta çağda üst ucu kuzeyi göstermek suretiyle gemilerin pusulalarında kullanılmaya başlandı. Daha sonraları bu arma tüm dünya ülkelerince izci arması olarak kabul edilmiştir.

+Her ülke izci armasının kendine göre özellikleri vardır. Temel olarak aynı olmakla birlikte bu armalar farklılık gösterebilirler.

Neden izcilik?

+Diğer spor faaliyetlerine nazaran içinde bütün spor faaliyetlerini barındıran bir yaşam disiplinidir.

+İzcilik iyi bir insan, iyi bir yurttaş yetiştirmeyi amaçlar.

izcilik nedir?

+Dil, din, ırk ayırt etmeden gelişim çağındaki çocukları hedefleyen politik ve siyaset içermeyen üniformalı bir gençlik hareketidir çocukların ve gençlerin boş zamanlarını etkili ve verimli değerlendirmelerini sağlar.

+Gönüllülük esasına dayalı ticari hiçbir amaç gütmemesi en önemli özelliğinden birisidir.

Bende izci olabilir miyim?

+İzcilik türesini benimseyen ve izci andına sadık kalacağına söz veren herkes izci olabilir.* İzciliğin kurucusu sadece ateistlerin izci olamayacağını söylüyor.

izciler ne yapar? izcilik nedir?

+İzciler her gün bir iyilik yapar
+Yavru kurtlar çok çalışır
+Oymaklar daima hazırdır
+Ergin izciler ise topluma hizmet eder

Neden kamplara gidiliyor?

+Şehir yaşantısından uzaklaşarak kişisel gelişimi açısından verilen eğitimler kamp hayatında disiplinli bir birey yetiştirmek için gereklidir buna örnek olarak izciliğin kurucusu Baden Powell şöyle demiştir ‘’ ben izcime en güzel eğitimi kampta ateş başında verdim’’.

izciler kampta ne yapar?

+Belirli bir disiplin çerçevesinde toplum içinde ve doğada yaşamayı, kendini ifade etmeyi, kendi kendine yetebilmeyi öğrenir yöntemleri ise şöyledir;

izcilik nedir?

-Sabah teftişi: temizlik, düzen, kılık kıyafet, zamana uyum ve grubuna uyum kontrol edilir.

-Bayrak töreni: her sabah yapılan bayrak töreni ile vatana millete ve bayrağa bağlılık vurgulanarak milli duyguları güçlendirilir ve geliştirilir.

-İstasyon çalışmaları: gruplar halinde verilmesi gereken bilgiler sistemli olarak yaşlarına göre anlayabilecekleri şekilde sistemli olarak verilir.

-Serbest zamanlar: aldıkları eğitimleri teorik bilgileri tek başlarına ya da diğer arkadaşlarıyla birlikte pratiğe dönüştürürler, sohbet ederek kaynaşabilir ve dinlenebilirler.

-Kamp ateşinde: kamp ateşi programlarında çocuklar sergiledikleri tiyatrolu oyunlar sayesinde toplum önünde kendilerini ifade edebilmeyi ve medeni cesaret kazanmalarının yanı sıra oyunları kendileri hazırladıkları için hayal güçlerini geliştirir.

-izci marşları: çocukların ritim duygularını geliştirerek her türlü zor şart altında morallerini yüksek tutmak

Çocuğum güvende mi?

+Yapılan her faaliyet öncelikle valilik ve T.İ.F.(Türkiye İzcilik Fedarasyonu)‘na bilgi verilip onay alınarak yapılır.

+Kampta oluşabilecek her türlü tehlikeyi önceden sezip gerekli tedbirleri alacak eğitimli liderler tarafından 24 saat gözlemlenen çocuklar hiçbir sorunla karşılaşmadan evlerine sağ salim ulaşmaları sağlanır.

Çocuğum kampta aç kalır mı?

+Kampın yemek programı çocuğun günlük harcayacağı enerji miktarına göre kalori hesabı yapılarak hazırlanır, ayrıca çocukların dinç kalmaları için ara öğünlerle besin takviyesi yapılır.

Ne kadar para harcarım?

+Üniformanın şart olması ile birlikte gereken diğer malzemeler isteğe bağlı olarak satın alınabilir ya da evdeki mevcut malzemelerden temin edilebilir.

+Kamp için ise gereken para kampın bütün maliyeti hesaplanıp kampa katılan bütün izci ve liderler tarafından eşit olarak paylaştırılıp kamp öncesi toplanır.

Konu akabinde izcilik nedir? sorusunun cevabını detaylı bir şekilde aktardık. İzcilik hakkında soru ve görüşlerinizi yorum alanından belirtebilirsiniz.