Kapat

Güncel yazılı soruları

Anasayfa
Eğitim Güncel yazılı soruları
güncel yazılı soruları

İlköğretim yıllarında ders notları yüksek olan öğrencilerin lise yıllarında ders çalışma motivasyonu da yüksek olmaktadır. Önceden yazılı soruları bilindiği zaman ters köşeye yatma ihtimali düşmekte ve öğrenci yazılıdan daha yüksek puanlar alabilmektedir.

Her ne kadar zaman zaman müfredat değişse de genellikle bu değişiklik konuların bir haftadan başka bir haftaya kaydırması şeklinde olduğundan geçmiş yıllarda çıkmış yazılı soruları bilindiği zaman içinde bulunan yıl o sorulardan istifade etmek mümkün olmaktadır.

Yazılı soruları

Günümüzde internet teknolojisi sayesinde arama motoruna yazılı soruları yazdığınızda güncel yazılı soruları gelmektedir. Eski soruları incelemek yazılıda ne çıkacağına dair önemli ip uçları vermektedir. Bazı derslerin soruları ise fazla değişmemekte her sene neredeyse aynı sorular sorulmaktadır.

Bazı eğitimciler internetten yazılı sorularını bulmanın kolaycılık olduğu, not yükselmesinin öğrenci açısından suni bir durum olduğunu belirtseler de bazı uzmanlar bu görüşe katılmamaktadır.

Çünkü eski yazılı sorularını incelemek, cevaplarını görmek aynı zamanda öğrencinin derse ilgisini ve bir şeyler öğrenmesini sağlamaktadır. Ayrıca derslerden yüksek notlar alındığında öğrenciler dersleri daha şevkle dinlemekte, geleceğe umutla bakmaktadır.

Yazılılarda alınan notlar her ne kadar öğrenciler açısından önemli olsa da öğrencinin sınıf içinde dersi dinleyişi, derse katılışı da başarısında önemli rol oynamaktadır. İlköğretim ve Ortaöğretim sonlarında yapılan seçme sınavları ezberci öğrenciler ile konuyu gerçekten kavramış olanlar arasındaki farkı ortaya koyar niteliktedir.

Bu tür sınavlardan başarılı sonuçlar alabilmek için düzenli çalışma ve disiplinin önemi büyüktür. Ders materyallerinin öğrencinin elinin altında olması, kendi odasının olması, çalışmalarının karşılığını iyi notlar, aile ve arkadaşlardan gelen tebriklerle desteklenmesi başarıyı artıran unsurlardandır.

Öte yandan öğrenciye hayatın sadece derslerden ve notlardan ibaret olmadığı sosyal ve sportif faaliyetlere, takım çalışmalarına katılımının hayata başarısı açısından gerekli olduğu ailesince anlatılmalıdır.