Kapat

Papiller tiroid kanseri tekrarlar mı

Anasayfa
Sağlık Papiller tiroid kanseri tekrarlar mı

Papiller tiroid kanseri yavaş ilerleyen ve kolay teşhis edilebilen bir kanser türüdür. Hasta 40 yaşın altındaysa ve henüz erken evrede tespit edilmişse tedavi yüzde 95 oranda başarılı olmaktadır.

Tiroid kanserlerinin yaklaşın yüzde 80’i papiller tiroid kanseri sınıfına girer. Bu kanser türünü teşhisi ultrason ve İnce iğne aspirasyon biyopsisi yoluyla olur. Kanserin tedavi edilmesi için tiroid bezinin tamamen (Total tiroidektomi )veya bir bölümünün (substotal tiroidektomi) ameliyatla alınması gerekir.

Papiller tiroid kanserinin lenf bezlerine yayılma ihtimali vardır. Kanserli tiroid nodülünün boyutu 1 cm’den fazla ise kanserin lenf bezlerine yayılma riski yüzde yirmibeşe kadar çıkarken eğer 1 cm’den daha küçük ise yayılma riski yaklaşık yüzde 5 civarındadır.

Ameliyat olduktan sonra Papiller tiroid kanserinin yeniden tekrarlayıp tekrarlamayacağı kanserli tiroid nodülünün büyüklüğü, ameliyatta geride doku bırakmayacak şekilde tiroid bezinin çıkarılıp çıkarılmadığı ile ilgilidir.

Ameliyatta tiroid bezi tamamen çıkarılması, hastalığın tekrarlama riskini oldukça düşürür. Bununla birlikte kişinin tiroid bezi olmadan hayatını geçirecek olması, tiroid bezinin kısmen alınmasına göre bazı dezavantajlar içerdiğinden, riskler, artılar ve eksiler ameliyat öncesinde tartılır ve bazı durumlarda hastalığın tekrarlama riskine girme pahasına tiroid bezinin tamamı alınmaz.

Eğer kanserli nodül 1 cm’den küçük ise ve ameliyat sonrası radyoaktif iyot tedavisi (atom tedavisi) uygulanırsa kanserin tekrarlama riski neredeyse ihmal edilecek düzeye iner.

Bunun tersine olarak ameliyat öncesinde hastada metastaz görülmüşse ve kanserli nodül 1 cm’den büyük ise kanserin tekrarlama ihtimali vardır.

Papiller tiroid kanserinin tekrarlaması genellikle hasta için ölümcül bir durum oluşturmaz. Tekrarlamayı önlemek için radyoaktif iyot tedavisi gerekir, yine de tekrarlarsa yeniden bir ameliyatla tedaviye devam edilir.