Kapat

Benign sitoloji nedir

Anasayfa
Sağlık Benign sitoloji nedir

Tiroid bezinde bir kitle tespit edildiğinde öncelikle bunun büyüklüğü, sayısı, sıcak veya soğuk nodül olduğu tespit edilir. Daha sonra bu nodülün kanserli hücre barındırıp barındırmadığı, yayılma veya büyüme eğilimi gösterip göstermediği ve yapısal özellikleri araştırılır.

Günümüzde tiroid bezindeki kitleleri hücresel bazda incelemek için ince iğne aspirasyon biyopsisi (iiab) denilen bir yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemde ince bir iğne ile nodüle girilir, buradan hücre örnekleri alınır. Alınan örnekler sitolojik açıdan değerlendirilir.

İiab sonucundan “benign sitoloji” sonucu çıkmış ise nodülde kötü huylu kanser hücresine rastlanmamış demektir.

Benign sitoloji kavramını daha iyi anlayabilmek için “Benign” ve “sitoloji” kelimelerini kısaca açıklamakta yarar var.

Benign kelimesi dilimize “iyi huylu” olarak çevrilmiştir. Bu kelimenin zıt anlamlısı ise “malign” yani kötü huylu ve habis demektir. Bu kavramlar genellikle tümör ve kitleleri tanımlarken kullanılmaktadır.

Benign yani iyi huylu kitle, tümör veya kist kanserleşmemiş hücrelerin bulunduğu, yayılma eğilimi göstermeyen, büyüme-çoğalma eğilimi göstermeyen veya yavaş çoğalan bir kitledir.

Bunun tersine malign kitle kanserleşmiş hücrelerin bulunduğu bir kitle olup genellikle ameliyatla alınması ve yeniden ürememesi için tedavi seçeneklerinin uygulanması gereken bir kitledir.

Sitoloji hücre bilimi olup  cümle içinde “Benign sitoloji” şeklinde bir kullanım olduysa ince iğne aspirasyon biyopsisi neticesinde incelenen hücre grubunda kanserli hücre grubu olmadığı manası taşır.

İnce iğne aspirasyon biyopsisinde dokunun tamamı değil sadece bir hücre grubu incelendiği için incelenmeyen hücrelerde kanser hücresine rastlanması ihtimali de vardır. Bu nedenle iiab raporunda “benign sitoloji” yazsa dahi yüzde 5-10 ihtimal de olsa yanılma payı olduğu düşünülmelidir.

Konuyla ilgili sorulan diğer kavramlar:

Benign sitoloji tiroid sol lob iiab: Tiroid bezinin sağ ve sol lobu vardır. İnce iğne aspirasyon biyopsisi sonucunda sol lobda kanserli hücreye rastlanmamıştır demektir.

Tanısal olmayan sitoloji tiroid iiab: İnce iğne aspirasyon biyopsisi ile yapılan sitolojik incelemede bir sonuca varılamamış demektir. Biyopsi örneği yetersiz alınmış olabilir veya alınan hücre örnekleri inceleyen uzman kişiye bir fikir vermemiş olabilir.

Kuşkulu sitoloji ne demek: Sitoloji incelemesinden net bir sonuç çıkmamakla beraber nodülde kanserli hücreler mevcut olabilir demektir.

Malignite kuşkusu nedir: Sitoloji incelemesinde kanser varlığını düşündüren bulgulara rastlanmış veya muayene, hasta öyküsü ve tahlil sonuçlarından nodülde kanserli hücre olabileceği ihtimali düşünülmüş demektir.

Malignite yönünden pozitif:Sitolojik incelemede kanserli hücre tespit edildi demektir. Negatif denseydi, kanser yönünden temiz manası taşıyacaktı.

Malignite lehine bulgu saptanmadı: İncelemede kötü huylu kanser denilebilecek bir bulguya rastlanılmadı demektir.