Kapat

Ekonn konveyör hangi konveyör sistemlerini üretiyor?

Anasayfa
Genel Ekonn konveyör hangi konveyör sistemlerini üretiyor?
Konveyor

Ekonn Konveyör, sektörlerin ihtiyaç duyduğu, taşıma, depolama, ayrıştırma ve geri dönüştürme gibi süreçlerde kullanılabilecek konveyör sistemlerinin üretimini yapar. Yüksek kalite standartlarında donanımları, hemen her sektör için üreten firmamız, uzun süre fayda elde edilebilecek donanımların üretilmesi için kalite standartlarının en yüksek seviyede tutulması prensibini benimsiyor. Jenerik olarak ürettiğimiz konveyör sistemlerinin yanı sıra, özel projeler ve gereksinimler kapsamında ürün geliştirilmesi de yapabiliyor ve süreçlerin verimli biçimde devam etmesine katkı sağlıyoruz.

Ekonn Konveyör Sistemleri ürecitisi olarak 5 ana grupta konveyör üretimi yapıyoruz.

  • PVC bantlı konveyör
  • Paletli konveyör
  • Kaba talaş konveyör
  • Dip kazımalı konveyör
  • Manyetik konveyör

Ana konveyör gruplarımızdır.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, ana gruplarımız ve alt ürün grupları olarak listelediğimiz donanımlar, üretim kabiliyetimizin tamamını ifade etmiyor. İhtiyaç duyulan herhangi bir konveyör türünü, geliştirebiliyor ve diğer donanımlara kombine edebiliyoruz. Bu noktada bizimle iletişime geçerek, ürünlerimiz ve sizin için ne tür üretimler yapabileceğimiz noktasında destek alabilirsiniz. Hemen her sektör için konveyör sistemlerini özgün olarak tasarlayıp üretebiliyoruz.

PVC Bantlı Konveyör

PVC bantlı konveyör; hava alanlarından, market kasalarına kadar hemen her alanda kullanılan konveyörlerdir. Bu sistemlerin endüstri, ziraat ve lojistik için kullanılabilecek birçok farklı türü vardır. İhtiyaca göre biçimlendirilebilen bu ürünlerin, diğer pek çok donanımla entegrasyonu da mümkündür.

Üretim süreçlerinde, ara materyallerin üretim hattının diğer safhasına taşınmasında yegane unsur olan PVC bantlı konveyör türlerinde, sanayi tipi ağır materyallerin taşınması mümkün olmayabilir. Örneğin, kimyasallar kullanılarak biçimlendirmesi yapılan metallerin çok yüksek sıcaklıkları nedeniyle bu tür konveyörlerle taşınması mümkün olmayabilir. Ancak örneğin; bir mobilya fabrikasında ağır ahşap blokların taşınmasında, şişeleme tesisinde şişelerin hat boyunca ilerlemesinde veya paketlenen çuvalların hat sonuna gönderilmesinde bu sistemler kullanılır. Bunların yanı sıra, market kasalarında ürünlerin kasiyere ulaşmasını sağlayan yürüyen bant ve hava meydanlarında valizlerin ilerlemesini sağlayan hat da bu konveyör türüne örnek olarak gösterilebilir.

Paletli Konveyör

Üretim, ayrıştırma ve geri dönüşüm tesisleri gibi ortamlarda, büyük parçalı talaşların veya artıkların bir noktadan diğerine aktarıldığı donanımlara paletli konveyör sistemleri ismi verilir. Bu donanımlar, henüz tam olarak işlenmemiş talaş materyalini ara bir prosese tabi tutmadan nakleder. Çelik paletli konveyörlerin, diğer kaba talaş konveyörlerinden farkı, yükü kavrayabilecek paletlerinin olmasıdır. Bu sayede yükün hareket etmesi ve bir noktada birikmemesi sağlanır. Bu paletler ağır yükleri çekme hareketi ile yönlendirir ve çok ağır ve hacimli talaşların dahi taşınması mümkün olur.

Paletli konveyörler, yatay veya eğimli düzlemde taşıma yapabilir. Hatta kimi donanım düzenlemeleri ile dikey taşıma da mümkün olabilir. Bu noktada gereksinimlere bağlı olarak farklı tasarımların geliştirilmesi mümkündür.

Kaba Talaş Konveyörü

Kaba talaş konveyörü sistemleri, paletli sistemleri de içine alan geniş bir konveyör segmenti olarak tanımlanabilir. Paletsiz kaba talaş konveyörleri, yine aynı amaca hizmet ederken, burada taşınan yükün palet ihtiyacı olmadığından düz bir hat üzerinde taşınmaları mümkün olabilir.

Sistem kullanıcısı firmanın gereksinimlerine bağlı olarak paletli olarak üretilebilecek bu donanımlar, Ekon Konveyör tarafından toplam kalite standartları esas alınarak geliştirilip üretilir ve uygulamaya sunulur. Burada geliştirilecek donanımın herhangi bir sınırı yoktur. İhtiyaçlar kapsamında her büyüklükte ve özellikle kaba talaş konveyörü üretilebilir. Ayrıca gerekli ise filtrasyon sistemleri ile de donatılabilen sistemler, uygun kullanım koşullarında ve bakımları düzenli olarak yapılmak suretiyle uzun yıllar hizmet vermek için uygun yapılardır.

Dip Kazımalı Konveyör

Dip kazılmalı konveyör donanımları, üretim hattında kullanılan kesme ve soğutma sıvıları ile üretimde ortaya çıkan talaşın ayrıştırılmasında etkili ürünlerdir. Kesme işlemi sırasında oluşan talaşlı kesme sıvısı artığı, dip kazıma yöntemi ile toplanır ve uygun görülen filtrasyon yöntemi ile ayrıştırılır.

Dip kazıma yönteminde, talaş hacmi küçük ve orta boyutlu olarak tanımlanır. Burada oluşan talaşın filtre edilmesi, proses sıvılarının yeniden kullanımı ve/veya talaşın yeniden kullanımı için oldukça önemlidir. Fire miktarında ve üretimde kullanılan kimyasalların sarfiyatında büyük fayda sağlayan bu yöntem, bu özelliği ile çok iyi bir atık yönetim sistemi örneğidir.

Toz ve granül tipi talaşın ortaya çıktığı işlemlerde kullanılması yaygın olan bu donanımlar, dökme demir ve pirinç alaşımlar için yaygın biçimde kullanılır.

Manyetik Konveyör

Manyetik etkiye reaksiyon veren metallerin, ayrıştırılmasında kullanılan konveyör türüne, manyetik konveyör denir. Hassas taşıma süreçlerinde de yaygın olarak kullanılan bu donanım, taşınması zor olan materyallerin taşınmasında ve toz ya da granül biçimindeki talaşın toplanmasında ideal donanımdır. Elbette manyetik konveyör sisteminin kullanılabilmesi için materyalin manyetik özelliklerinin olması gerekir.

Bu donanım sisteminde palet veya ürün ile hattın teması söz konusu olmadığından, oldukça hassas ve temiz taşıma süreçleri söz konusu olacaktır.

Ekonn Konveyör tarafından üretilen konveyör sistemleri hakkında daha detaylı bilgi almak için bize dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Firmanız için gerekli olan donanımları birlikte tasarlayabilir ve sizin için üretimini uygun şekilde gerçekleştirebiliriz.