Kapat

Diş Fırçalamak Orucu Bozar mı? Diyanetin Açıklamasıyla Kesin Bilgi

Anasayfa
Genel Kültür Diş Fırçalamak Orucu Bozar mı? Diyanetin Açıklamasıyla Kesin Bilgi

Diş fırçalamak orucu bozar mı? Ramazan ayında oruçluyken diş fırçalanır mı? Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığına yöneltilen en çok sorulardan bir tanesi de ‘diş fırçalamak orucu bozar mı?’ Yazımızın devamında Diyanetin açıklamalarıyla diş fırçalamanın orucu bozup bozmadığını öğrenebilirsiniz.

Diş Fırçalamak Orucu Bozar Mı?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının açıklaması;

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsak ten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.

Orucu Bozan Durumlar

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

diş fırçalamak orucu bozar mı

Yolculuk, hastalık, ileri derecede yaşlılık gibi meşru bir mazerete dayalı olarak bozulan orucun, sadece kaza edilmesi gerekir. Ayrıca, kasıt olmaksızın yemek-içmek; beslenme amacı ve anlamı taşımayan, yenilip içilmesi mutat olmayan şeylerin tüketilmesi orucu bozar ve durum kazayı gerektirir.

Unutarak yemek içmek veya cinsî münasebette bulunmak orucu bozmaz. Ancak oruçlu olduğunu hatırladığı anda, bu işleri yapmaktan anında uzaklaşmalıdır. Peygamber Efendimiz, ”Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allâh yedirmiş, içirmiştir” buyurmuştur (Buhari, ”Savm”, 26).

Unutarak yiyen içen kişi, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkar ve orucuna devam eder Oruçlu olduğunu hatırladıktan sonra yeme-içmeye devam eden kişinin orucu bozulur, kaza edilmesi gerekir. Diş fırçalamak orucu bozar mı? hakkında bilgi edindiniz. Diğer soru ve önerilerinizi yorum alanından belirtebilirsiniz.