Kapat

Yanlışlıkla Bir şey Yemek Orucu Bozar Mı? Diyanet Kaynağıyla

Anasayfa
Genel Kültür Yanlışlıkla Bir şey Yemek Orucu Bozar Mı? Diyanet Kaynağıyla

Yanlışlıkla bir şey yemek orucu bozar mı? Diyanetin açıklamalarıyla unutarak yemek içmek orucu bozar mı? Ramazan ayında oruç tutarken istemeden veya anlamadan bir şeyler yiyen veya içen kişilerin orucu kabul olur mu? Oruç tutan kişi yanlışlıkla su yutarsa orucu bozulur mu? Tüm bu soruların yanıtları Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının yayınlamış olduğu bilgiye dayanarak sizlere sunulmuştur. Diyanetin açıklamalarının dışında ekstra yanıltıcı bir bilgiye yer verilmemiştir.

Yanlışlıkla bir şey yemek orucu bozar mı?

Ramazanda oruç tutarken yanlışlıkla bir şey yemek orucu bozar mı? Yanlışlıkla bir şey içmek orucu bozar mı? Tüm bu soruların cevapları Diyanetin yaptığı açıklama ile aydınlığa kavuşmuştur.

Yanlışlıkla bir şey yemek orucu bozar mı?

İşte Diyanetin açıklamasıyla yanlışlıkla, unutarak, bilmeyerek veya anlamayarak bir şey içmek veya yemek orucu bozar mı? sorusunun cevabı;

”Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.” (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.
Unutarak yeyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).”

Kaynak: https://kurul.diyanet.gov.tr/Cevap-Ara/479/unutarak-yemek-icmek-orucu-bozar-mi-

Oruçlu Olduğunuzu Unuttunuz ve Bir şeyler Tükettiniz. Peki Orucunuz Bozuldu mu?

Ebu Hüreyre Radiyallâhu Anhın rivayet ettiğine göre Resul-i Ekrem Efendimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur:

“Biriniz oruçlu iken unutarak bir şey yiyip içer, sonra da hatırlarsa orucunu bozmayıp tamamlasın. Çünkü ona Allah yedirmiş ve içirmiştir.”
(Darimi, Savm: 23; Müslim, Sıyam: 171)

Cenab-ı Hak, unutarak yapılan hatalardan dolayı insanı sorumlu tutmamaktadır. Çünkü bunda kulun bir tesiri yoktur. Oruçta da böyledir. Unutarak doyasıya yemek yense, kanasıya su içilse, hatırlanmadıkça oruca bir zarar vermez. Hatırlandığı an hemen ağzın çalkalanması gerekir.

Bu hüküm farz oruçlar için olduğu gibi, nafile oruçlar için de geçerlidir. Çünkü farz orucu da, nafile orucu da bozan haller aynıdır.

Nafile oruçla ilgili bu meseleyi açıklayıcı mahiyette şöyle bir hadis rivayet edilir:

Ümmü İshak Radiyallâhu Anhâ, Resul-i Ekrem Efendimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellemin huzurunda bulunuyordu. Peygamberimiz Sallallâhu Aleyhi Veselleme bir kapta tirit getirdiler. Zülyedeyn Radiyallâhu Anh de oradaydı. Peygamberimiz, Ümmü İshak Radiyallâhu Anhâ etli bir kemik verdi.

Zülyedeyn, “Ey Ümmü İshak bundan ye!” dedi.

Ümmü İshak diyor ki:

O anda oruçlu olduğumu hatırladım. Adeta elim tutuldu. Elimi ne uzatabiliyordum, ne de çekebiliyordum. Bunun üzerine Peygamber Sallallâhu Aleyhi Vesellem “Ne oldu sana?” diye sordu.

“Oruçluydum, unuttum” dedim.

Zülyedeyn, “Doyduktan sonra mı aklına geldi?” dedi.

Bunun üzerine Resul-i Ekrem Sallallâhu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu:

“Orucunu tamamla. Bu ancak Allah’ın sana gönderdiği bir rızıktır.”
(Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, 9:457)

Unutarak yiyen kişiye oruçlu olduğunun hatırlatılması gerekir mi?

Oruçlu olduğunu unutarak yeyip içen kişi, yaşlı, hasta, zayıf ve oruç tutmaya güç yetiremeyecek durumdaysa onu gören kişi oruçlu olduğunu hatırlatmamalı, aksi durumda hatırlatmalıdır (Şürünbülâlî, Merâkı’l-felâh, 238).