Kapat

Trosyd deri kremi hamileler kullanabilir mi ?

Anasayfa
Sağlık Trosyd deri kremi hamileler kullanabilir mi ?
Trosyd deri kremi hamileler kullanabilir mi

Hamileliğin ilk üç ayı ilaç kullanımı açısından sakıncalı bir dönemdir. İlk üç ayda kullanılan ilaçların anne karnındaki bebeğe etki etme riski fazladır.

Deri kremleri oral yolla alınan ilaçlar kadar cenine etki etmese de yine de bir miktar etkileri olacaktır. İlaçların prospektüslerinde yer alan Gebelik kategorisi kavramı bir ilacın hamilelik döneminde kullanılıp kullanılmayacağı hakkında bizlere bilgi vermektedir.

Trosyd gebelik kategorisi nedir ?

Öncelikle “gebelik kategorisi” kavramı ile ilk kez tanışanlara bunun ne anlama geldiğini açıklayayım. Gebelik kategorisi küresel çapta kullanılan bir kavramdır ve bir ilacın gebe bir kişinin karnındaki bebeğe etki edip etmediğini ve ne derecede riskli olduğunu belirtmede kullanılır.

Gebelik kategorileri A, B, C, D ve X şeklindedir. Sırasıyla A risksiz, B çok az riskli, C biraz riskli, D epey riskli, X çok riskli şeklinde özetlenebilir.

Gebelik kategorisi A: Araştırmalarda ilacı gebeliğin ilk ayında fetüs için riskli olmadığı tespit edilmiştir. Gebeliğin son 6 ayı için veri yoktur.

Gebelik kategorisi B: Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda ilacın risksiz olduğu tespit edilmiş ama insanlarda yeterli çalışma yapılmamıştır.

Gebelik kategorisi C : Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda bir miktar yan etki tespit edilmiştir. İnsanlarda fayda/zarar dengesi gözetilerek kullanılmalıdır.

Gebelik kategorisi D :Hayvanlar ve insanlar üzerinde yapılan çalışmalarda ilacın fetüs açısından risk oluşturduğu fakat ilacın kullanılmasındaki yarar daha fazla olacaksa gebelerde kullanılabileceği tespit edilmiştir.

Gebelik kategorisi X : İlacın fetüs (anne karnındaki bebek) açısından zararlı olduğu tespit edilmiştir. Gebe tarafından kullanılmamalıdır.

Trosyd gebelik kategorisi C’dir. Yani bu ilaç hamile kadınlarda yeterli düzeyde araştırılmamaktadır. Anne karnındaki bebeği zarar verip vermediği veya ne derece zararlı olduğu bilinmemektedir.

Trosyd reçetesiz alınır mı

Trosyd deri kremi hamileler kullanabilir mi ?

İlacın prospektüsünde “Dermal uygulamayı takiben sistemik absorbsiyonun ihmal edilecek kadar az olduğu gösterilmiştir.” Şeklinde bir ibare vardır. Bunun anlamı Trosyd kremin anne karnındaki bebeğe etkisinin ihmal edilebilecek kadar düşük olduğudur.

Ancak yine de Trosyd deri kreminin hamile bir kadında kullanılıp kullanılmayacağına karar verecek kişi doktordur. Genel bir değerlendirme yapıldığında gebeliğin ilk 3 ayında Trosyd deri kremi de dahil olmak üzere hamile bir kadının doktora danışmadan ne bir ilaç ne de bir bitki kürü kullanmaması gerektiği anlaşılmaktadır.

Gebeliğin son 6 ayında ise fayda zarar durumu gözetilerek ilacın ne süre ve ne doz kullanılacağına doktor karar verecektir. Mantar enfeksiyonunun şiddetli olması ve gebelik dönemini emzirme döneminin takip etmesi nedeniyle doktor hastaya “kullanabilirsin” diyebilir.

Mantar enfeksiyonları genellikle tedavisi çok acil olmayan ve bazen uzun süreli tedavi gerektiren rahatsızlıklardır. Özellikle de ayak mantarı bu tanıma girmektedir. Uzun süreli ilaç kullanımının anne karnındaki bebek açısından risk taşıdığı ortadadır. Bu nedenle ayak mantarı tedavisinin ya gebelik planlamasından önce yapılması veya emzirme döneminin sonrasına bırakılması düşünülebilir.

Bazı vücut mantarı türleri ise daha kısa süreli tedaviyle ortadan kalktıkları için doktor gebelik döneminde bunun için ilaç kullanımına izin verebilir. Gebelik döneminde hormonal değişiklikler ve kilo alımı, hamilelik egzersizleri gibi dolaylı nedenlere bağlı olarak bazen mantar enfeksiyonları görülebilmekte ve bunlar için doktorlar kısa süreli ilaç tedavisine izin verebilmektedirler.

Özellikle 2. trimester döneminde (Gebeliğin 14-26 haftaları arası) mantar vakaları daha yaygın görülmektedir. Mantar enfeksiyonunun gebeliğe bir zararı olmadığı için eğer fazla rahatsızlık vermiyorsa üzerinde durmayıp tedaviyi ertelemek makul görünmektedir.

Eğer gebelik dönemindeki mantar şikayetleri fazla rahatsızlık veriyorsa doktor tarafında 10 gün veya 2 hafta süren bir mantar tedavisi önerilebilir. Bu konuda oral yoldan alınan ilaçlar yerine deri kremleri (Trosyd deri kremi dahil) tercih edilmesi gerekmektedir.

Gebelikte vajendeki asidik ortam bozulduğu için vajinal mantar şikayetlerine de sıkça rastlanılmaktadır. Bu riski azaltmak için gebe kişinin yoğurdu bolca yemesi (laktobasiller için gereklidir) pamuklu ve sıkmayan iç çamaşırları tercih etmesi ve çamaşırlarını sık değiştirmesi önem arz etmektedir.

Dermo Trosyd krem vajinada kullanımı