Kapat

İnşirah Suresi faziletleri

Anasayfa
Genel İnşirah Suresi faziletleri

İnsanın iyi ve rahat zamanları olduğu gibi işlerinin ters gittiği, aksiliklerin birbirini izlediği zamanlar da olur. Böyle zamanlarda kalp daralır, üzüntü düşünce alemine hakim olur. Böyle zamanlarda içinde “zorlukla beraber bir kolaylık vardır” cümlesi geçen inşirah suresini okumak ve manasını düşünmek gönüle ferahlık verecektir.

 

İNŞİRAH SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU VE TÜRKÇE ANLAMI

Bismillahirrahmânirrahîm

1- Elem neşrah leke sadrek

(Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi?

2- Ve vedagnâ anke vizrake 3- Ellezî enkada zahrake

Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı?

4- Ve rafe’nâ leke zikrak

Senin şânını yükseltmedik mi?

5- Fe inne meal usri yusrân

Şüphesiz zorlukla beraber bir kolaylık vardır.

6- İnne meal usri yusrâ

Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık vardır.

7- Fe izâ feragte fensab

Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul.

8- Ve ilâ rabbike ferğab

Ancak Rabbine yönel ve yalvar.

 

İnşirah suresinin düşündürdükleri

İlk ayeti ”Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Şeklindedir.

Manası: Peygamberimizin kalbine İslam nurunun girmesi ve bu nurla birlikte gönlünün aydınlanması ve ferahlamasıdır. Bir kişinin kalbi iman nuru ile aydınlanırsa kafirlikte bulunmayan bir gönül rahatlığına kavuşur. Bunun alameti insanın dünyaperestliği bırakıp dünyayı sadece ahiretin bir tarlası olarak görmesidir.

İkinci ve üçüncü ayetleri “Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı?” Şeklindedir.

Manası:Vahiy inmesi, normal insanların kaldırabileceği bir yük değildir. Peygamberimiz vahiy inerken boncuk boncuk terler, onu zorlayan bir ağırlık yüklendiğini onu görenler anlarmış. Peygamberimizin beden ve ruh dünyası vahiy yükünü taşıması için elverişli hale getirilmiştir.

Dördüncü ayeti “Senin şânını yükseltmedik mi?” şeklindedir.

Manası: Önceleri müminler “La ilahe illallah” diyerek iman ediyorlardı. Daha sonra  “La ilahe illallah Muhammeden Resulallah” diyerek iman etmeye başlamışlardır. Yani kelime-i tevdide peygamberimizin resul olduğu eklenerek onun şanı yüceltilmiştir.

Beşinci ayeti “Şüphesiz zorlukla beraber bir kolaylık vardır.”Şeklindedir.

Manası:Halk arasında ”Seni öldürmeyen şey güçlendirir” şeklinde telaffuz edilen sözün belki de orjinalidir. Olaylara dikkatli gözlerle bakıldığında karşılaşılan her sıkıntı ve problemin bir çözüm yolunun olduğu, güçlükleri yenen kişilerin hayatın zorluklarına daha dayanıklı hale geldikleri görülür.

İnşirah Suresinin indiği dönemde Müslümanlara kapılar ardı ardına kapanıyor, peygamberimizin yakınları (Ebu Talip, Hz.Hatice validemiz ve oğlan çocukları) bir biri ardına vefat ediyordu. Peygamberimize deli denilmekte, Müslüman olduğunu beyan edenlere eziyet edilmekteydi.

Bu ayetin bir mucizesi olarak kapanan her kapıya karşılık başka bir kapı açıldı ve İslamiyet dünyaya yayıldı. İlk Müslümanlara eziyet edenler ise cehennmemi boyladılar, adını, sanını, soyunu, sopunu anan bile kalmadı.

Altıncı ayeti “Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık vardır” Şeklindedir.

Manası: Arap dilinde bir konunun önemini vurgulamak için ya üzerine yemin edilir veya tekrar edilir. Kuranı Kerim’de bazı hadiselerin değişik anlatım üslupları ile tekrar anlatılmasının sebebi konunun önemini vurgulamaktır. Bu ayet de zorluğun, yanında bir kolaylık ile geldiği vurgulanmaktadır.

Yedinci ayeti “Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul.” Şeklindedir.

Manası: Umutsuzluk ve hüzün insanın elini kolunu bağlar. Bu ayette önceki ayetlerde verilen bilgilere dayanılarak Peygambere ve tüm Müslümanlara zor şartlarda dahi umutsuzluğa kapılınmamasını, her güçlüğün yanında bir de kolaylık verildiğinden eylemlere aksatılmadan devam edilmesi emredilmektedir.

Sekizinci ayeti “Ancak Rabbine yönel ve yalvar.”Şeklindedir.

Manası:Yakınlarını bir bir kaybeden Peygamberimize, katı müşrik ambargosu nedeniyle güçlü kimseler destek olamıyordu. Çevresindeki insanların çoğu köleler, çocuklar, toplum tarafından itilmiş kakılmış insanlardı.

İktidar putperestlerin elindeydi. Peygamberimize deli diyorlar ve canına kast etmek için planlar yapıyorlardı. Bu toplum yazılı kuralı, kanunu olmayan sadece güçlüleri koruyan bazı sözlü geleneklerle işlerini yürüten bir toplumdu. Elinde imkanı olan birisi, zayıf birisine eziyet edebilir, malına ve eşine-çocuğuna el koyabilir, canı istediği ile zina edebilir, haram ayda değilse başka kabileden birilerini yağmalayabilirdi.

Böyle karanlık bir ortamda Peygamberimize destek olan güçlü hiçbir kimsenin kalmaması (müşrikler putperestliğe dayalı dinlerine saygısızlık ettiği için Hz. Muhammed’i ortadan kaldırmak veya rüşvetle kendi yanlarına çekmek istiyorlardı) nedeniyle Peygamber efendimiz ve çevresindekilerin can ve malları (Hicret esnasında Müslümanların mallarına el konulmuş, Peygamberimize suikast düzenlenmiştir) her gün tehlike altındaydı.

Ebu Talip vefat edince kendi kabilesinden olması nedeniyle Ebu Leheb (Tebbet Suresinde adı geçen müşrik şahıs) Hz. Muhammed’i (sas) bir süre himaye etti. (Sevdiğinden değil, o dönemdeki kabilecilik anlayışından dolayı) Fakat Ebu Cehil ve diğer müşrikler ısrar edince himayeyi bıraktı.

Bu ayette “Ancak Rabbine yönel ve yalvar” denilmesi bir bakıma Peygamberin himayecisi bizzat Allah’tır kulun himayesine gerek yoktur anlamına gelmektedir.

İnşirah Suresi sadece Peygamberimize değil tüm Müslümanlara da indiğinden Müslümanlar kendilerine Allah’tan başka koruyucu aramamalıdırlar. Özellikle de kafirlere yalvarmamalıdırlar.

Not: Duha Suresi bu sureden evvel nazil olmuştur ve ayetleri İnşirah Suresinin ayetleri ile birbirini tamamlamaktadır.

İnşirah Suresi faziletleri

Bu sureyi iç sıkıntısı yaşayanlar, panik atak sorunu olanlar, işleri aksi gidenler, hastalık ve borçlar nedeniyle bunalanlar, yakınlarının kaybı nedeniyle üzülenler anlamını düşüne düşüne bol bol okumalıdırlar.