Kapat

İspanya’da Konuşulan 5 Farklı Dil

Anasayfa
Genel Kültür İspanya’da Konuşulan 5 Farklı Dil

İspanya tarih boyu sürekli gelişim ve değişim gösteren bir toprak bütünlüğüne sahipti. İspanya’ya hakim olan topluluklara göre yıllar içerisinde konuşulan bazı diller çeşitlilik göstermeye bazıları ise kaybolmaya başladı.

İspanya’nın bölgelerine göre değişim gösteren diller kimi zaman lehçe olarak adlandırılsa da kimi zaman kurallar bütünlüğü, kelimeleri ile birbirinden oldukça farklılık göstermektedir.

İspanya’da İspanyolca dışında oldukça fazla dil konuşulmaktadır. Dolayısıyla bazı çevirilerde yerelleştirmeye ihtiyaç duyulmaktadır.

  • Katalanca

Romen dillerinden olan Katalanca 6 milyon kişi tarafından konuşulur. İspanya’nın İspanyolca dışında en çok konuşulan dilidir. Barselona kenti ve çevresinde konuşulmaktadır.

Katalan dili Katalan halkının dilidir ve aynı zamanda İspanya ve Fransa arasında kalan küçük bir ülke olan Andorra’da da resmi dildir. Katalan dili Barselona da ders olarak okutulmaktadır ve İspanyolca’dan oldukça farklıdır.

  • Baskça

İspanya’nın kuzeyinde konuşulan bu dil yaklaşık 750.000 kişi tarafından kullanılmaktadır. Fakat günümüzde konuşan sayısı giderek azalmaktadır. Baskların en çok bulunduğu Navarra ve Bilbao kentlerinde yaygın olarak konuşulmaktadır.

Baskça dilbilimciler için problem oluşturmaktadır. Çünkü bu dilin diğer herhangi bir dil ile bağlantısı yoktur. Fakat Gürcüce ile önemli bağlantılarını olduğu saptanmıştır. Burada yaşayan halkın Gürcistan’dan gelmiş olduğu düşüncesi oldukça yaygındır. Baskları tanıyan tek devlette Gürcistan’dır.

Baskça Fransa’da da konuşulan bir dildir. Latin alfabesi ile kullanılır.

Baskça ve Gürcüce’nin karşılaştırılmasının yapıldığı makaleye  https://blogs.bl.uk/european/2015/07/basque-and-georgian-are-they-related.html linkinden ulaşabilirsiniz.

  • Galiçyaca

İspanya’nın Portekiz sınırında konuşulan bu dil Portekizce ve Arapça’dan etkilenmiştir. İspanyolcadan daha çok Portekizceye benzer.

Galiçyaca 2.500 milyon kişi tarafından konuşulur. Hint Avrupa dillerinden olan Galiçyaca iyi bir şekilde korunmuş eski bir dildir.

  • Aranca Dili

Aranca İspanya’da 7000 kişi tarafından konuşulur. İspanya’nın kuzeyinde konuşulan bu dil Katalonya tarafından resmi dil olarak kabul edilir. Bu dil Fransa’da konuşulan Gaskonca’nın bir diyalektiği olarak da görülür.

  • Aragonca Dili

İspanya’nın Aragona Bölgesi yani Zaragoza dolaylarında konuşulan bu dil Katalanca’dan oldukça fazla etkilenmiştir. Sadece 10.000 kişi tarafından konuşulmaktadır aynı zamanda yok olma tehlikesi altındadır.