Kapat

İçinde redif ve kafiye olan dörtlük şiirler

Anasayfa
Eğitim İçinde redif ve kafiye olan dörtlük şiirler

Aşağıda içinde hem redif hem de kafiye olan ve başka yerlerde bulunmayan dörtlükler yer almaktadır. Kafiye olan kısımlar mavi ile, redif olan kısımlar kırmızı ile gösterilmiştir.

Dörtlüğün her bir satırına mısra denir.

Mısra sonlarında yazılışları, okunuşları, anlamları ve görevleri aynı olan eklerin, kelime ve kelime gruplarının tekrar edilmesine redif denir.

Mısra sonlarındaki yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları ve görevleri farklı kelimelerin, eklerin benzerliğine kafiye denir.

 

Çok yoruldum

Sabahtan beri ayaktayım, yürümekten şişti ayaklar              ak kafiye   lar redif

Adımlarım birbirini kovalıyor, artık sallanıyor bacaklar      ak kafiye   lar redif

Ne de uzakmış okul yolu, yürüye yürüye bitmedi yollar        ol kafiye   lar redif

Defterler kitaplar külçe gibi oldu, taşımıyor artık kollar       ol kafiye   lar redif

 

Yukarıdaki dörtlükte ek halinde redif kullanılmıştır. İki harfli kafiyelere tam kafiye denilmektedir. Rediflerden önce tam kafiye kullanılmıştır.

 

Bizim oralar

Bizim oralarda bu mevsimde dağların tepesi beyaz olur                 yaz kafiye olur redif

Güneşe aldanma taze damat, öğle vakti bile ayaz olur                     yaz kafiye olur redif

Bizim oraların suyu nasıl da tatlıdır sanki yaş pasta gibi                asta kafiye gibi redif

Ama suyu soğuk içersen yatarsın, ecelini bekleyen hasta gibi       asta kafiye gibi redif

 

Yukarıdaki dörtlükte ise kelime şeklinde redif kullanılmıştır. Üç veya daha fazla harf aynı ise buna zengin kafiye denir. Yukarıdaki dörtlükte yaz ve asta sesleri ile zengin kafiye yapılmıştır.

 

Bu yazıda yer alan dörtlüklerin telif hakkı volbiex.com a aittir. Başka yerde yayınlanacaksa sitenin ismine atıf yapılması zorunludur.