Kapat

Hikaye haritası ne demek

Anasayfa
Eğitim Hikaye haritası ne demek
Hikaye haritası ne demek

Hikâyeler aynı kompozisyonlar gibi giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur. Hikayenin giriş kısmında hikayenin başlıca kahramanları ve yardımcı karakterleri hakkında bilgi verilir, hikayenin konusu genel çerçevede belirtilir.

Hikayenin gelişme kısmında ana karakterlerin aşması gereken problemler, sorunlar ve engellerin olduğu olay örgüsü ortaya konur. Gelişme bölümünde hikayenin kahramanları, olayların nerede ve ne zaman geçtiği hakkında bilgiler yer alır. Hikayenin kahramanları sorunlarla mücadele ederken okuyucunun kendini hikayenin karakterlerinin yerine koyması ve hareketlerini benimsemesi hedeflenir.

Hikayenin sonuç bölümü hikayedeki olaylar toparlanır, problemler çözülür ve bir neticeye varılır. Belirsizlikler aydınlatılır.

Hikaye haritası ne demek ?

Hikaye haritası hikâyenin yapısı, karakterleri, hikayede geçen olaylar, olayların ne zaman ve nerede geçtiği hakkında bilgi veren bir şemadır.

Bir olayı anlatırken 5N 1K kriterlerini kullanmak olayı en kısa ve basit şekilde kısa yoldan karşıdaki kişiye haber vermeyi sağlar. Hikaye haritasının öğrencilere hazırlatılmasındaki amaç öğrencinin okuduğu hikayeyi anlamasını ve anladığını göstermesini sağlamaktır.

Hikaye haritası nasıl hazırlanır ?

Hikaye haritası bir şemadır. Bu şemanın tam ortasında hikayenin adı bulunur. Hikayenin adı ile bağlantılı olarak 5N 1 K sorularına verilen cevaplar yer alır. Hikaye haritasında şu unsurlar yer almalıdır.

1.K=Kim: Hikayenin ana karakterleri ve ara karakterleri

1.N=Ne: Hikayenin konusu, ana fikri

2.N=Nerede: Hikaye nerede geçiyor

3.N=Ne zaman:Hikaye hangi zamanda geçiyor

4.N=Neden: Hikayedeki karakterlerin amacı ne

5.N=Nasıl:Hikayedeki olaylar nasıl gelişiyor, olay örgüsü nasıl ?

Hikaye haritası ne demek

Siz de yukarıdaki benzer şekilde Hikaye Haritası hazırlayabilirsiniz. Hikaye Haritasını okuyan kişi, hikayeyi okumadığı halde hikayede geçen karakterleri, olayların hangi tarihlerde ve nerelerde geçtiği, özetle hikayenin ne anlattığı, hikayenin anafikrinin ve konusunun ne olduğunu anlayabilmelidir.